W województwie kieleckim, powiecie pińczowskim w małej wsi Chruścice w 1926 roku została utworzona OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA przez ówczesnych mieszkańców tejże wsi wraz z naczelnikiem szkoły podstawowej Antonim Bartkowskim po zdarzających się pożarach lasów oraz podpaleniach zabudowań rolników. W ówczesnym czasie w skład pierwszego zarządu wchodzili druhowie:

Prezes: Stokowski Jerzy
Naczelnik: Lichwała Ludwik


Ten zarząd OSP sprawował swoją funkię do czasu wybuchu II Wojny Światowej (tj.do1939r)
Od roku 1940 do roku 1971 funkcje prezesów i naczelników pełnili:

Prezesa: Widliński Stanisław, Irański Stanisław, Chejdys Zygmunt, Polak Włodzimierz
Naczelnika: Chejdys Teofil, Chwaliński Franciszek

Ostatni z wymienionych na liście pełnili swoje funkcje do roku 17 stycznia 1981 roku, kiedy to na walnym zebraniu został wybrany nowy zarząd OSP:

Prezes: Rak Władysław
Naczelnik: Chwaliński Jan
Sekretarz: Zarzycki Zbigniew
Z-ca naczelnika: Sternak Stanisław
Skarbnik: Sternak Ignacy

Od roku 1998 do roku 2001 funkcję prezesa pełnił Zacharz Ryszard natomiast funkcję naczelnika Sternak Stanisław. W 2001 roku prezesem OSP został Chwaliński Piotr, który pełnił swoją funkcję do 2002 roku. Po tragicznej śmierci nowo-wybranego prezesa Chwalińskiego Piotra nowym prezesem został Sternak Marcin.
Na początku istnienia OSP Chruścice wyposażenie tejże jednostki było bardzo "ciekawe" kilka mundurów, kilka sztuk wideł jak również parę sztuk wiader, ówczesna OSP posiadała również ubogi drewniany wóz strażacki lecz z upływem czasu wyposażenie druhów było coraz lepsze.
Z biegiem lat nasza OSP zaczęła wzbogacać się o nowe budynki i sprzęt przeciwpożarowy np.: w roku 1972 druhowie w czynie społecznym wybudowali budynek remizy, 50% to ich własny wkład natomiast drugie 50% to dotacja państwa.
W rok później OSP otrzymała samochód pożarniczy ,,żuk" Żuk natomiast trzy lata później został on zamieniony na samochód bojowy marki ,,star 25". Star 25
W 1981 roku został odzyskany i odrestaurowany sztandar z parafii Sędzejowice i ponownie wrócił do OSP okazji jubileuszu 55-cio lecia istnienia straży. Budynek naszej OSP był wielokrotnie przebudowywany i remontowany aby usprawnić jego funkcjonalność oraz warunki socjalno bytowe druhów począwszy od 1983 roku.
W 2003 roku po zakupie ciężkiego samochodu gaśniczego marki ,,Jelcz" Jelcz i zamontowaniu systemu selektywnego wywoływania rozpoczęliśmy starania o włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Po spełnieniu podstawowych wymagań w 2005 roku OSP Chruścice została włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, co umożliwiło traktowanie strażaków z tejże OSP na równi z jednostkami zawodowymi ze względu na posiadany sprzęt techniczny, umiejętności oraz wiedzę druhów z Chruścic.Przykładowo w 2005 roku było 28 wyjazdów a w roku następnym udział w akcjach wzrósł do 37, natomiast 62 wyjazdy jednostka z Chruścic odnotowała w 2007 roku.
Bardzo ciekawie zaczął się pierwszy kwartał 2008 roku, Prezes OSP Chruścice zanotował 26 wyjazdów do pożarów traw i innych zagrożeń. W czerwcu 2006 roku w OSP Chruścice odbyły się obchody jubileuszu 80-lecia istnienia Straży Pożarnej w tejże miejscowości jak również został odznaczony sztandar złotym medalem za 80 lat istnienia w służbie przeciw pożarowej .W tych doniosłych uroczystościach uczestniczyły ważne osobistości z życia publicznego jak również druhowie z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy wsi Chruścice. Na walnym zebraniu zarząd OSP w związku z zakupem lekkiego samochodu pożarniczego podiął uchwałę o rozbudowie istniejącego garażu na większy i bardziej funkcjonalny.
Jesienią 2006 roku dokonano zakupu tegoż samochodu, jednostka cały czas rozbudowywuje się i pozyskuje nowy sprzęt przeciwpożarowy oraz ratownictwa techniczno-medycznego osób i mienia pomocnych podczas usuwania skutków różnorakich zagrożeń.
Jesteśmy tam gdzie nas potrzebują, ze strażackim pozdrowieniem druhowie OSP.